Ruim kwart bedrijven registreert incidenten veiligheid en milieu niet

  • 47% medewerkers doet zelf suggesties ter verbetering van milieu- en veiligheidsbeleid, blijkt uit enquête
  • Sociale media in tijden van crisis: nee, bedankt

 

Slechts een op de drie Belgische medewerkers voelt zich betrokken bij het veiligheidsbeleid in zijn bedrijf. Voor het milieubeleid zakt dat aantal naar een op de vijf. Toch laten ze zich dat niet aan het hart komen. Uit een onderzoek van Wolters Kluwer blijkt dat ongeveer de helft van de medewerkers proactief suggesties doet ter verbetering van het beleid.

Met het onderzoek, dat uitgevoerd werd door onafhankelijk onderzoeksbureau iVOX in december 2016, wil Wolters Kluwer het beleid rond Health, Safety en Environment binnen bedrijven en organisaties in kaart brengen. Een kleine 2.000 respondenten nam deel aan het onderzoek. Onder hen preventieadviseurs, milieucoördinatoren, directieleden, bedienden en arbeiders.

Veiligheid is (nog) geen tweerichtingsverkeer

Belgische bedrijven dragen veiligheid hoog in het vaandel. Dat loont: bij zes op de tien organisaties gebeurden in 2016 minder dan tien arbeidsongevallen, bij vier op de tien deden zich minder dan 20 incidenten (of bijna-ongevallen) voor. Bijna een op de drie preventieadviseurs (27,6%) registreert de bijna-ongevallen echter niet, waardoor ze moeilijk kunnen inschatten hoe veilig het op de werkvloer in werkelijkheid is.

Er wordt hoe dan ook hard gewerkt aan sensibilisering. Zeven op de tien medewerkers geven aan dat ze actief bewust gemaakt worden van het belang van veiligheid en milieu op de werkvloer. Evenveel respondenten geven aan te weten wie de preventieadviseur binnen het bedrijf is. De milieucoördinator is minder bekend: slechts drie op de tien medewerkers geeft aan te weten wie die rol vervult. Ook 20% van de directieleden tast daarover in het duister.

Hoewel de preventieadviseurs, milieucoördinatoren en directieleden aangeven de nadruk te leggen op open communicatie en betrokkenheid, wordt dat op de werkvloer tegengesproken. 76% van de directieleden denkt dat de medewerkers betrokken worden bij het veiligheidsbeleid, maar amper 35% van de medewerkers beaamt dat. Over milieu zeggen slechts 22% van de medewerkers om hun mening gevraagd te worden. Opvallend is wel dat de medewerkers uit zichzelf met suggesties ter verbetering komen: 47% zegt dat te doen.

Sociale media in tijden van crisis: nee, bedankt

Collega’s bewust maken van veiligheid en milieu gebeurt in de Belgische bedrijven voornamelijk via de klassieke kanalen, zoals opleidingen en affiches die wijzen op de risico’s en gevaren. Een op de vijf bedrijven zet in op e-learning (23%) en video (21%).

Ook sociale media staan nog niet hoog op het verlanglijstje van preventieadviseurs en milieucoördinatoren. Hoewel de helft van de directieleden onder de respondenten dit kanaal ziet als handig middel om medewerkers te informeren, zijn veiligheids- en milieuverantwoordelijken minder enthousiast. 30% wil sociale media inzetten om te sensibiliseren en slechts een op de vijf ziet het als belangrijk instrument om in te zetten tijdens een crisis. 40% van de preventieadviseurs raadt het gebruik ervan af tijdens de werkuren.

“Het onderzoek toont aan dat preventieadviseurs en milieucoördinatoren hun job met volle overtuiging doen maar dat ze soms het gevoel hebben er alleen voor te staan: sensibiliseren rond veiligheid en milieu is niet altijd eenvoudig. “Ook daar kan technologie een belangrijk hulpmiddel zijn”, zegt Veerle Van Roij, segment manager HSE bij Wolters Kluwer. “Dat merken we bijvoorbeeld aan het succes van de gratis RiskReporter app, waarmee medewerkers in een bedrijf heel eenvoudig gevaarlijke situaties kunnen melden. Zo krijgt de preventieadviseur veel meer ogen op de werkvloer en verhoogt de betrokkenheid van iedereen bij veiligheid op het werk.”

  2179